sistem-kap-po-kap

Kako odabrati pravi sistem za navodnjavanje


Verovatno već znate da je jedna od nepohodnih mera prilikom planiranja sadnje bilo koje kulture – odlučivanje na koji način će se vršiti navodnjavanje. 

U poslednjih nekoliko godina, svedoci smo izraženih klimatskih promena. Leta su topla i sa vrlo malo padavina, a nivo padavina se smanjio i u ostalim godišnjim dobima. Čak ni snega nema kao što je to bilo ranije. 

Uz suše, odnosno bez vode, se ne može zasnovati ekonomski efikasna proizvodnja, pa je nabavka sistema za navodnjavanje postala nužna. 

Navodnjavanje malih poseda u individualnom vlasništvu je sve izraženije. S tim u vezi, Ministarstvo poljoprivrede je najavilo dodelu sredstava za sufinansiranje nabavki opreme i sistema za navodnjavanje. 

Iako će ovim činom nabavka biti znatno pristupačnija, potrebno je pametno odabrati sistem za navodnjavanje koji će vam pomoći da:

 • Povećate prinose, kao i kvalitet prinosa
 • Smanjite potrošnju vode i energije, i samim tim uštedite novac i vreme
 • Smanjite štete usled suša

U ovom tekstu ćete pronaći sve informacije koje su vam potrebne kako biste se odlučili za pravi sistem za navodnjavanje. 

 1. Šta treba da znate pre nego što se odlučite za neki od sistema za navodnjavanje
 2. Koji sve sistemi postoje
 3. Kap po kap sistemi za navodnjavanje – prednosti i mane
 4. Navodnjavanje veštačkom kišom – prednosti i mane
 5. Pametno navodnjavanje 

Šta treba da znate pre nego što se odlučite za neki od sistema za navodnjavanje

Odabir sistema za navodnjavanje iziskuje ne samo prethodno istraživanje i planiranje. Koji sistem će te izabrati ne zavisi samo od budžeta izdvojenog za to, već i od nekoliko drugih uslova. 

Uslovi koji moraju biti zadovoljeni, kako biste na najbrži i najlakši način povratili svoju investiciju su:

 • Pogodnost zemljišta za navodnjavanje
 • Kapacitet izvorišta vode
 • Kvalitet vode za navodnjavanje

Pogodnost zemljišta za navodnjavanje

U cilju uspešnog gajenja poljoprivrednih kultura, sa ili bez navodnjavanja, potrebno je poznavati zemljišna svojstva. Pre same odluke o načinu navodnjavanja, ili izboru sistema za navodnjavanje, poželjno je razmotriti šta zemljište može u uslovima navodnjavanja dati i koliko povećanje prihoda se očekuje. 

Pogodnost zemljišta za navodnjavanje je jedna od polaznih tački prilikom projektovanja sistema za navodnjavanje. 

Naime, zemljišta različitih bonitetnih klasa su podeljena u grupe pogodnosti za navodnjavanje i razlikujemo 4 osnovne grupe:

 1. Zemljišta pogodna za navodnjavanje – bez ograničenja (černozem i aluvijalna zemljišta)
 2. Zemljišta koja se mogu navodnjavati uz opreznost, jer u protivnom može doći do neželjenih efekata – sekundarno prevlaživanje, zaslanjivanje i alkanizacija zemljišta u slučajevima relativno visokog nivoa mineralizovane podzemne vode (livadska crnica, černozem sa ranijim znacima oglejavanja) 
 3. Zemljišta koja imaju različita ograničenja sa aspekta korišćenja u uslovima navodnjavanja, kao što su: bezkarbonantnost, zabarenost i težek mehanički sastav

Kapacitet izvorišta vode

Osnovni uslov koji izvorište vode za navodnjavanje mora ispuniti jeste da obezbedi traženu količinu vode odgovarajućeg kvaliteta. 

Potrebne količine vode se određuju na osnovu norme navodnjavanja i veličine površine koja se navodnjava. Prilikom proračuna je neophodno uzeti u obzir i kvalitet vode, kao i tip zemljišta. 

Kvalitet vode za navodnjavanje

Što se tiče kvaliteta vode za navodnjavanje, tu takođe postoje određeni uslovi. Ukoliko se kvalitet vode ne proveri prilikom podizanja sistema za navodnjavanje, može doći do višestrukih šteta. Voda je rastvarač mnogih materija, a neke od njih mogu i otrovne za biljke. 

Sa aspekta kvaliteta vode razlikujemo fizičke i hemijske pokazatelje. Voda kojom će se navodnjavati mora zadovoljiti osnovne kriterijume fizičkog kvaliteta vode.
Oni se izražavaju izdašnošću izvorišta, temperaturom vode i količinom suspendovanih materija.

Temperatura vode 

Temperatura vode može znatno uticati na rast i razvoj biljaka u svim njenim fazama, pa tako niske temparature mogu neposredno da utiču na smanjenje prinosa. Hladna voda dovedena različitim načinima navodnjavanja do zemljišta smanjuje sadržaj dostupnih hranljivih materija, mikrobiološku aktivnost, a u nekim slučajevima dovodi i do pojave tzv. fiziološke suše. 

Ovakvo stanje je prisutno sve dok se zemljište ponovo ne zagreje, a u cilju otklanjanja nepovoljnih efekata hladne vode preporučuje se merenje temperature vode na izlasku iz sistema (rasprskivač). 

Smatra se da je u našim uslovima najpovoljnija temperatura vode oko 20 C. U slučaju da je temperatura vode niža od 20, poželjno je preći na noćno zalivanje, kada su znatno manje razlike temperatura biljaka, zemljišta i vode.

Količina suspendovanih materija

Sve vode u prirodi sadrže određenu količinu rastvorenih materija. Količina tih materija, njihov sastav i promene u toku godine ili bolje rečeno u toku sezone zalivanja, uslovljava primenjljivost vode za navodnjavanje. 

Ocena upotrebljivosti vode za navodnjavanje mora se vršiti na svakom vodozahvatu u nekoliko ponavljanja tokom navodnjavanja. Na taj način se mogu izbeći nepovoljne promene na biljkama i zemljištu. 

Bez ove procene upotrebljivosti vode, suspendovane materije ili nanos u vodi mogu izazvati probleme u eksploataciji sistema za navodnjavanje, zapušivanja cevi na uređajima, kao i promenu strukture samog zemljišta. 

Upotrebljivost vode mora oceniti stručno lice na bazi izvršene hemijske analize. Analiza obično obuhvata EC (elektrokonduktivitet), ukupne rastvorene soli, sadržaj Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, i Cl.

Koji sistemi za navodnjavanje postoje i koji odabrati?

Navodnjavanje (irigacija) je postupak kojim se na poljoprivredno zemljište veštačkim putem dovodi voda. Postoje različiti tipovi sistema za navodnjavanje, a zajednički im je cilj da se postigne dovoljna količina vlage neophodna za normalnu ishranu biljaka. 

Osnovna podela sistema za navodnjavanje je na ‘kap po kap’ sisteme i na sistem veštačke kiše. 

‘Kap po kap’ sistemi našli su široku primenu kod voća i povrća, dok su sistemi veštačkog kišenja našli primenu kod ratarskih useva. 

Tehnika navodnjavanja ‘kap po kap’

Tehnika navodnjavanja kapanjem je sve više zastupljena. Ne samo na velikim površinama, već i na gajenju voća, povrća i cveća na malim površinama, kao što su to staklenici i plastenici. 

Naime, reč je o sistemu koji putem uskih cevi pušta vodu direktno u zonu korena, po principu ‘kap po kap’. 

Istraživanja su pokazala da ovakav sistem može uštedeti i 30%-50% vode. 

Prednosti tehnike navodnjavanja ‘kap po kap’

 1. Ušteda energije zbog malih radnih pritisaka
 2. Mali utrošak vode
 3. Mali utrošak radne snage
 4. Manje isparavanje vode
 5. Mogućnost dodavanja hraniva istovremeno sa navodnjavanjem
 6. Nema potrebe za uređenjem veće površine
 7. Pokorica i korovi se neznatno javljaju, jer se ne vlaži čitava površina
 8. Eliminisan je negativan uticaj vetra
 9. Količina vode za navodnjavanje može se tačno dozirati
 10. Pogodan za male površine
 11. Niski troškovi održavanja
 12. Sistem je najčešće potpuno automatizovan, a moguća je i kontrola njegovog rada

Nedostaci tehnike navodnjavanja ‘kap po kap’ 

 1. Često začepljenje otvora na kapaljkama zbog nanosa u vodi, algi, hemijskih taloga, te je potrebno takve kapaljke zameniti novim.
 2. Velika dužina creva otežava kretanje mašina. 
 3. Nije pogodan za velike površine
 4. Visoka cena početnih ulaganja u opremu

Tehnika navodnjavanja veštačkom kišom

Navodnjavanje veštačkom kišom se drugačije naziva i navodnjavanje orošavanjem. U pitanju je tehnika navodnjavanja kojom se biljkama pruža imitacija kiše u prirodnom okruženju. U zavisnosti od kulture orošavanje se izvodi različitim vrstama rasprskivača. 

Prednosti navodnjavanja veštačkom kišom:

 1. Navodnjavanje veštačkom kišom može se primeniti na neravnom kao i na ravnom zemljištu čime se izbegaju skupi i obimni zemljani radovi, tj. nije potrebno površinsko uređenje zemljišta.
 2. Nema erozije ni na strmim padinama.
 3. Oprema ne zauzima obradivu površinu i ne ometa primenu mehanizacije.
 4. Mogućnost ekonomičnog korišćenja raspoložive vode zbog tačnog doziranja zalivne norme.
 5. Podešavanjem intenziteta kišenja navodnjavanje veštačkom kišom može se primeniti podjednako efikasno na slabije i bolje propusnim zemljištima.
 6. Mogućnost navodnjavanja i na zemljištima sa visokim nivoom podzemne vode.
 7. Manje stvaranje pokorice i i sabijanje zemljišta.
 8. Ujednačenost vlaženja zemljišta.
 9. Mogućnost navodnjavanja tek zasejanih ili niklih kultura.
 10. Mogućnost primene fertirigacije.
 11. Mogućnost zaštite od mraza navodnjavanjem kišom veoma malog intenziteta.

Nedostaci navodnjavanja veštačkom kišom:

 1. Veoma visoka početna ulaganja u nabavku opreme i izgradnju sistema.
 2. Visoki troškovi korišćenja sistema ( energija , održavanje).
 3. Vetar ima veliki uticaj na neujednačenost kišenja i može da ograniči ili omogući korišćenje sistema.
 4. Gubici vode na isparavanje iz mlaza i sa biljaka.
 5. Ne mogu se svi uređaji koristiti za navodnjavanje visokih kultura , a premeštanje kišnih krila je veoma otežano.
 6. Povećava se mogućnost pojave biljnih bolesti kod pojedinih kultura.
 7. Veći intenzitet i krupnoća kapi uzrokuje pojavu pokorice, kvarenja strukture zemljišta i moguća oštećenja osetljivih biljaka.
 8. Potrebna je i briga o uređajima van sezone navodnjavanja.

Pametno, daljinsko navodnjavanje 

Navodnjavanje je ključan faktor za pravilan rast i razvoj ne samo biljaka, već i prinosa. A kako biste bili sigurni da vaš zasad uvek dobija neophodnu hranu i vodu, mi smo razvili uređaj koji će vam pomoći da pametno upravljate navodnjavanjem i prehranom biljaka. 

Pomoću ovog uređaja koji se postavlja na već postojeći sistem navodnjavanja, moći ćete da merite sve neophodne parametre: vlažnost zemlje, temperaturu, vlažnost vazduha, pH i EC vrednosti, kao i da dobijete precizne podatke iz polja u realnom vremenu. 

Ukoliko želite da povećate prinos uz istovremenu uštedu vode, uštedite vreme i trud, kao i da povećate kvalitet prinosa, predlažemo da pročitate tekst u kome smo detaljno objasnili sve što treba da znate o pametnom navodnjavanju. 

U međuvremenu, pogledajte našu ponudu i cene, ili nam pišite putem kontakt forme

Ostavite komentar

Your email address will not be published.