list-borovnice

Dobar rod borovnica uz pametno navodnjavanje

Nizu biljnih kultura koje su doživele ekspanziju u uzgoju na našim prostorima možemo pridružiti i borovnicu.

Kako je u startu ideja nekim proizvođačima poput Milete Čuljkovića bila veoma primamljiva, onima koji nisu bili dovoljno upoznati sa specifičnostima uzgoja borovnice, povraćaj ulaganja kroz prinos bio je odložen. Uzrok tome je kratak period organizovane proizvodnje na našim prostorima, kao i manjak studija isključivo usmerenih na proizvodnju ove biljke u uslovima naše klime.

Video iznad: Mileta Čuljković, uzgajivač borovnice koji je obišao svet na kruzeru i vratio se u Srbiju

Borovnica je biljka koja zahteva dosta vlage, ali opet ne i previše jer je i to može ugroziti. Kao i kod drugih biljnih kultura i kod borovnice postoje optimalni uslovi koji bi trebalo biti zadovoljeni kako bi se od nje mogao očekivati siguran i dobar rod.

Optimalni uslovi za uzgoj borovnice

  •  Dobro odabrana lokacija za zasad – dovoljna izloženost suncu
  •  Poseban kvalitet zemljišta – kiselo
  •  Organizovani sistem za navodnjavanje
  •  Poseban kvalitet vode kojom se navodnjava

Svako ko se odluči da se bavi proizvodnjom ovog voća prvo što treba da zna je da odabere mesto zasada. Idealno bi bilo da položaj parcele na kom bi se uzgajala ova žbunasta biljka bude pod blagim nagibom, zbog cirkulacije vazduha.

Zasadi borovnice mogu biti organizovani na bankovima, ali se jednako uspešna proizvodnja može postići i u saksijama, kada je svaki korak optimizacije uslova lakše ostvariv.

Zemljište

Hemijska i mehanička analiza i obrada zemljišta je neophodan prvi korak u pripremi zasada.

Ipak, ono na šta bi trebalo obratiti pažnju je kiselo zemljište koje je zastupljeno gotovo svuda širom Srbje i koje borovnici prija, ali u odgovarajućoj meri.

Zemljišta kisele reakcije u slučaju borovnice se tek ublažavaju do optimalnih vrednosti. U situacijma izrazito kiselih se dodavanjem sumpora dolazi do idealne kiselosti zemljišta koja je borovnici potrebna. Ta idealna ph vrednost  za borovnicu je 4- 5,2.

Korekcija kvaliteta zemljišta sumporom najbolje se vrši kroz sistem za navodnjavanje kada se ubacuje određena količina. Uz modernu i preciznu tehnologiju koja se montira na sisteme za navodnjavanje, proizvođači mogu postići adekvatan kvalitet zemljišta.

Zemljište na kome se planira zasad borovnica bilo bi dobro i da je rastresito, jer takvo ima veliku sposobnost primanja i zadržavanja vlage, koja je borovnici izuzetno neophodna.

Temeljna mehanička obrada parcele, ali i priprema za sadnju kada se u skladu sa poroznošću zemljišta rupe pune supstratom poput kiselog treseta, neizbežni postupci pri pravljenju zasada.

Nakon sadnje vrši se malčiranje kako bi se vlaga zadržavala.

Voda

Dovoljna količina vode lako dostupne za navodnjavanje borovnice važan je uslov pri podizanju zasada.

Ono što malo ko očekuje, a takođe se smatra važnim korakom pre upuštanja u ozbiljniju proizvodnju, jeste i hemijska analiza vode kojom se planira navodnjavanje borovnice. Razlog tome je pojačano prisustvo rastvorenih minerala, koji mogu da naruše idealne ph vrednosti za razvoj biljke,  što je često kada su zasadi u blizini slane vode ili u područjima slabe infiltracije vode.

Tretiranje vode sa povećanim vrednostima minerala je poželjno pre navodnjavnja, jer se time voću povećava kvalitet. Pomoću pametnih sistema za navodnjavanje i senzora koji daju tačnu informaciju o ph vrednosti vode, može se unapred i blagovremeno regulisati kvalitet vode kojom se navodnjava zasad.

Velika pažnja u uzgoju borovnice usmerena je na navodnjavanje i prihranu.

branje-borovnice
Prihrana borovnice se vrši u svim fazama, pa i u fazi branja.

Navodnjavanje borovnice

Najracionalniji i najviše korišćen sistem za navodnjavanje borovnica je kap po kap.

Važno je da se mlade biljke dobro zalivaju dok korenski sistem ne ojača, ali se i kasnije u vreme leta, kada rod stiže za branje, redovno i pažljivo zaliva kako bi plodovi nabubreli i lepo sazreli.

Borovnica se, kako navode domaći proizvođači, u toku leta kada su velike žege, navodnjava 2 do 3 puta dnevno. Zbog specifičnosti korenovog sistema ne sme se ni preterati u količni vode, zato se i navodnjavanje vrši u etapama.

U zavisnosti od poroznosti zemljišta određuje se i učestalost navodnjavanja, ipak ono što najviše treba istaći da je konstanto održavanje vlage u zemljištu neophodno kako ne bi došlo do smanjenog prinosa, u najgorem slučaju i do sušenja biljke, odbacivanje listova i zastoja u porastu mladih prirarasta.

Iskustvo je pokazalo da je proizvodnja borovnica na bankovima uspešnija ukoliko se montiraju dva creva za navodnjavanje, tačnije sa obe strane biljke. Proučavanjem i upoređivanjem takvog navodnjavanja sa onim koje se vrši jednim crevom došlo se do zaključka da je u prvom slučaju prinos bio znatno veći.

Tako navodnjavana borovnica biva adekvatno prihranjena i zalivena u široj zoni, a istraživanjima na tri godine rezultati su potvrdili da je prinos po biljci bio uvećan 500 do 700 gr.

Korišćenjem pametnih sistema za navodnjavanje precizno se utvrđuje prisutnost vlage u zemljištu. Na osnovu tih informacija može se i popraviti sama konfiguracija zemljišta, ali i podesiti protok i učestalost zalivanja.

Video iznad: Intervju sa Aleksandrom Milićem, savetnikom koji ima 15 godina iskustva u uzgoju borovnice

Prihrana borovnice

Prihrana borovnice je gotovo obavezna kako bi se biljka pravilno razvila, ali  i formirala lep plod u zavidnoj količini. Tu se posebno vodi računa da bude dobro izbalansiran odnos svih hranljivih elemenata.

Sa instaliranim pametnim sistemom za navodnjavnje sva neophodna đubriva poput NPK (azot, fosfor, kalijum), ali i kalcijum, pa i sumporna kiselina kojom se reguliše i održiva ph vrednost zemljišta, lako se dodaju stabljikama borovnice uz jednostavno praćenje svih parametara putem aplikacije.

Prihrana borovnice se vrši u svim fazama njenog razvoja, tako i u vreme intenzivne berbe, a količina hranljivih elemanata koja će biti upotrebljena uvek će zavisiti od parametara kvaliteta vode i parametara samog supstrata.

borovnice-sveže
Zasadi borovnica mogu biti organizovani u saksijama, na bankovima ili u vrećama od agrotekstila.

Siguran prinos borovnica koji stalno raste uz pametan početak

Pametno planiranje i postavljanje zasada borovnice je ključno kada se želi postići ozbiljna proizvodnja ovog bobičastog voća.

Ulaganjem u savremenu tehnologiju kojom će se obezbediti optimalni uslovi za uzgoj ove biljke, obezbeđuju se stabilni, ali i rastući višegodišnji prinosi.

Uzgoj na bankovima ili u saksijama, možda u vrećama od agrotekstila, stvar je procene proizvođača.

Za proizvodnju u saksijama postoje uslovi za bolju kontrolu i zaštitu biljke, ali svakako u svim varijantama sadnje neophodno je instalirati poseban sistem za  navodnjavanje pomoću kojih će svaka stabljika biti adekvatno zalivana i prihranjivana.

Imali smo iskustva u postavljanju i praćenju pametnog navodnjavanja na zasadima borovnica i rado vam stojimo na raspolaganju za svaki savet i pomoć ukoliko se odlučite da postanete ozbiljan proizvođač ovog ukusnog i dosta traženog voća.

Saznajte i šta još u Srbiji možete gajiti kao početnik, a da vam se isplati kroz godinu ili dve.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.