Efikasnost u poljoprivredi: pravilno iskorištenje svih resursa

Efikasnost je važna u svakom poslu, pa tako i u poljoprivredi. Optimizacija iskorištenja resursa potrebnih za poljoprivrednu proizvodnju važan je faktor menadžmenta kako malih porodičnih gazdinstava tako i velikih kompanija iz agrarnog sektora.

Lošim upravljanjem radnom snagom, mehanizacijom, zemljištem, vodom i drugim resursima koji su neophodni za funkcionisanje proizvodnje, poljoprivrednik nanosi direktnu štetu isplativosti poslovanja. Zbog toga, važna je edukacija proizvođača kako da što efikasnije koriste sve elemente poljoprivredne proizvodnje.

 

POLJOPRIVREDA JE DANAS NA 20-30% PRODUKTIVNOSTI, ŠTA TO ZNAČI U PRAKSI?

 

Prema podacima Svetske banke, poljoprivreda je trenutno na 20-30% svoje produktivnosti, što je trenutno i više nego dovoljno za obezbeđivanje dovoljne količine hrane za svetsku populaciju.

Međutim, predviđanja Svetske organizacije za poljoprivredu i hranu su da će se do 2050. godine poljoprivredna proizvodnja morati povećati za 60% kako bi se prehranilo stanovništvo. Shodno tome, jasno je da će veća produktivnost poljoprivredne proizvodnje biti osnovni uslov za taj rast, uz ogromno širenje poljoprivrednih površina.

povecanje-proizvodnje

 

RADNA SNAGA KAO NAJVEĆI PROBLEM MODERNE PROIZVODNJE

 

Prema anketama, 66% farmera izjavilo je da ima problem sa radnom snagom. Ovaj problem je pogotovo izražen na područjima sa negativnim demografskim trendom, među koje spada i naša zemlja te zemlje regiona.

Jedno od rešenja za problem radne snage je svakako automatizacija poljoprivrednih procesa, kako bi se opterećenje radne snage što je moguće više smanjilo. U procese koji će automatizacijom doneti veću efikasnost poljoprivrede spadaju prije svega navodnjavanje, fertigacija, zaštita biljaka te berba i žetva koja će se sprovoditi pomoću mehanizacije.

 

POVEĆANJE PRINOSA PO JEDINICI POVRŠINE POMOĆU NAVODNJAVANJA

 

Povećanje prinosa jedan je od osnovnih ciljeva celokupne poljoprivredne industrije kao i svih naučnih istraživanja na polju agronomije. Razvoj tehnologije proizvodnje ali i primena različitih informacionih tehnologija u poljoprivredi, postaju nužno sredstvo kako bi se količina prinosa po jedinici površine povećala.

Ako se uzme u obzir činjenica da je zemljište koje se navodnjava dvostruko produktivnije od zemljišta koje se ne navodnjava, nameće se zaključak da će se povećanjem površina pod navodnjavanjem značajno povećati i prinosi.

 

DA LI VIŠE NAVODNJAVANJA MOŽE STVORITI PROBLEM SA PITKOM VODOM U SVETU?

 

Od ukupne količine dostupne pitke vode na planeti Zemlji, čak 70% se koristi kao voda za navodnjavanje. Povećanjem površina koje se navodnjavaju, veoma lako može doći do situacije da će veći dio svetske populacije imati problem sa nedovoljnim količinama vode za svoje potrebe.

Kako bi se sprečio takav scenarij, potrebno je maksimalno optimizovati procese navodnjavanja i učiniti ih što efikasnijim. Jednostavno rečeno, zadatak je da se sa što manje utrošene vode postignu što bolji rezultati navodnjavanja.

 

O TEMI RADNE SNAGE I NAVODNJAVANJA RAZGOVARALI SMO SA NAŠIM KORISNICIMA

 

Kao kompanija koja se bavi automatizacijom i optimizacijom procesa navodnjavanja, Smart Watering zadatak povećanja produktivnosti poljoprivrede shvata veoma ozbiljno. Mi pomažemo proizvođačima da u proizvodnji troše manje vode a uz to ostvare veće prinose i poboljšaju svoje poslovanje.

Primer smanjenja opterećenja radne snage je i zasad borovnice u vlasništvu Milana Simovića. Kako kaže, on je prije uvođenja Smart Watering sistema, 3 do 4 puta dnevno morao obilaziti zasad kako bi samo pustio navodnjavanje i prihranu.

Danas, automatizovan sistem navodnjavanja mu omogućava da putem telefona odredi vremensko trajanje i zone koje će se navodnjavati, što mu je po njegovim rečima mnogo olakšalo život.

 

Ostavite komentar

Your email address will not be published.