Uz minimalnu investiciju do automatizacije navodnjavanja

U razgovoru sa proizvođačima, često dobijamo pitanje da li je moguća automatizacija već postojećeg sistema za navodnjavanje. Proizvođače interesuje i da li je moguća automatizacija aktiviranja pumpe koja crpi vodu iz bunara. Veliki broj proizvođača poseduje sisteme za navodnjavanje i prihranu koji se, iako su digitalni, moraju aktivirati ručno, putem centralnog računara u filterskoj stanici.

U nastavku teksta, odgovorićemo na sva ova pitanja.

Smart Watering sistemi su modulirani tako da ih je moguće instalirati na sve vrste sistema za navodnjavanje kap po kap. Naši sistemi se već koriste u sistemima koji navodnjavanje obavljaju standardnim sistemima kap po kap, kao i podzemnim sistemima (subirigacija). 

ŠTA DOBIJATE AUTOMATIZACIJOM NAVODNJAVANJA?

Da više nikad ručno ne odvrneš ventil! Intenziviranje proizvodnje, veći broj udaljenih parcela i problemi sa radnom snagom, dovode do toga da u vrhuncu sezone i potrebe biljaka za vodom, proizvođači značajan broj radnih sati provode u navodnjavanju parcela. Stalno menjanje zona navodnjavanja je mukotrpno i troši mnogo vremena. Zbog toga, sve veći broj proizvođača se interesuje za automatizaciju navodnjavanja.

DA LI JE MOGUĆE AUTOMATIZOVATI AKTIVIRANJE PUMPE KOJA CRPI VODU IZ BUNARA?

Voćari i povrtari, koji kao izvor vode za navodnjavanje koriste bunare, sreću se sa problemom što, iako imaju digitalni sistem za navodnjavanje, aktivaciju pumpe moraju da obavljaju ručno, što samo po sebi iziskuje prisustvo na njivi. Njihove potrebe za automatizacijom su jednostavne – daljinsko aktiviranje pumpe za bunar. Uz Smart Watering sisteme i električnu pumpu, automatizacija ovog procesa je moguća i kao takva rešava veliki problem proizvođača.

TEHNIČKO REŠENJE ZA OVU VRSTU AUTOMATIZACIJE

U sistemima za navodnjavanje koji funkcionišu na princopu elektroventila, automatizacija je lako izvodljiva. Na vrh (“on the top”) tog sistema, postavlja se Smart START uređaj, koji elektroventile otvara i zatvara pomoću mobilne ili web aplikacije. To omogućava proizvođačima da ostvare značajne uštede vremena, radne snage i novca, što direktno utiče na poslovanje gazdinstva/kompanije.

SISTEM JE MODULARAN I MOŽE SE NADOGRADITI PREMA POTREBAMA KORISNIKA

Smart Watering sistemi su modulirani tako da se u svakom trenutku, u cilju rešavanja određenih problema koje poljoprivrednici imaju, da se na postojeći sistem povežu i senzorske stanice za merenje parametara zemljišta i zraka, kao i sistem za automatizaciju fertigacije.

JEDNOKRATNA INVESTICIJA KOJA TRAJE MINIMALNO 10 GODINA

Životni vek Smart Watering sistema je minimalno 10 godina, osim senzora za pH reakciju zemljišta, koji se menjanju svake 3-4 godine. To znači da, ako za primer uzmemo sistem koji košta 2500 EUR, investicija kroz 10 godina iznosi 250 EUR godišnje, za površinu koju radite.

Kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim timom!

Naš tim će veoma rado posetiti vašu proizvodnju i predstaviti vam sve mogućnosti za rešavanje vašeg problema. 

Telefon: +381 66 82 7777 6

Email: info@smartwatering.rs

Ostavite komentar

Your email address will not be published.