Preduslovi za instalaciju Smart Watering kontrolera i početak korišćenja Smart Watering aplikacije su da je na parceli već instaliran sistem za navodnjavanje i da su montirani elektroventili.

Cene iskazane u cenovniku se sastoje od cene kontrolera i mesečne pretplate na korišćenje Smart Watering aplikacije.

Iskazane cene su bez PDV-a.

 

€490 + 9€/mes
 • 4 zona navodnjavanja
 • Neograničen broj programa
 • Senzor protoka
 • Obaveštenja
 • Istorijat
 • Merenje vlažnosti zemljišta
 • Analitika
 • Integracija sa meteo stanicama
 • Auto režim
 • Doziranje đubriva 3 kanala
€590 + 10€/mes
 • 10 zona navodnjavanja
 • Neograničen broj programa
 • Senzor protoka
 • Obaveštenja
 • Istorijat
 • Merenje vlažnosti zemljišta
 • Analitika
 • Integracija sa meteo stanicama
 • Auto režim
 • Doziranje đubriva 3 kanala
€1290 + 14€/mes
 • 12 zona navodnjavanja
 • Neograničen broj programa
 • Senzor protoka
 • Obaveštenja
 • Istorijat
 • Merenje vlažnosti zemljišta
 • Analitika
 • Integracija sa meteo stanicama
 • Auto režim
 • Doziranje đubriva 3 kanala
€5990 + 10€/mes
 • 16 zona navodnjavanja
 • Neograničen broj programa
 • Senzor protoka
 • Obaveštenja
 • Istorijat
 • Merenje vlažnosti zemljišta
 • Analitika
 • Integracija sa meteo stanicama
 • Auto režim
 • Doziranje đubriva 3 kanalaKorisnik je u obavezi da nabavi DATA (Internet) SIM karticu i da redovno dopunjuje kredit kako bi kartica bila aktivna.

* iz aplikacije se može kontrolisati više fizički odvojenih parcela, a na svaku od njih mora biti instaliran po jedan Smart Watering kontroler

** automatski režim omogućava potpunu automatizaciju navodnjavanja zadavanjem parametara vlažnosti zemljišta koje aplikacija sama održava u zadatom opsegu

Ukoliko imate neka druga pitanja kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili na broj telefona, stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja.