VELIKI PROIZVOĐAČI

Sistem upravljanja
navodnjavanjem i
đubrenjem napravljen
da se uklopi u
vaš postojeći sistem
automatizacije i
precizne poljoprivrede


Preporučeno od strane agroinženjera iz Delta Agrara

Kao veliki proizvođač, verovatno ste dosta investirali u tehnologiju i preciznu poljoprivredu. Svaki procenat je bitan, a jedna greška se prikazuje velikim crvenilom u krajnjem godišnjem bilansu. Zato je bitno da se svaka vaša investicija u tehnologiju savršeno uklopi u postojeće sisteme i radi sa njima u harmoniji. Tako se optimizuju procesi proizvodnje i sprečavaju se nepotrebni gubici.

TU SMART WATERING NASTUPA KAO IGRAČ KOJI POMAŽE DA

Unapredite postojeće sisteme automatizacije i tehnologije

Ako koristite prednosti precizne poljoprivrede, znate koliko je svaki podatak o vlažnosti i zemljištu bitan.

Smart Watering dopunjuje vaše sisteme za merenje. Putem senzora u polju, uređaj meri pH i EC vrednosti, kao i vlažnost zemljišta. Uz druge podatke, u svakom trenutku imate pregledno stanje voćnjaka koji vam pomažu da odlučite kada da navodnjavate i koliko. I u isto vreme šalje alarme za mraz i navodnjavanje.

37%
77%
34%

Kompletna automatizacija navodnjavanja i đubrenja putem telefona

Sistem je napravljen prvenstveno za daljinsko upravljanje navodnjavanjem, ali pametni sistem senzora i tehnologije omogućuje i doziranje đubriva, odnosno fertigaciju. Zamislite kako u kancelariji shvatate, između dva sastanka, da treba podesiti navodnjavanje na 100 ha. Ne morate nikoga da šaljete, niti da idete sami. Sve obavljate putem telefona, u nekoliko klikova.
VELIKI PROIZVODJACI
VELIKI PROIZVODJACI
VELIKI PROIZVODJACI

NAŠI DOSADAŠNJI KLIJENTI


STUDIJE SLUČAJA

Pročitajte kako smo uštedeli 5.000.000 litara vode na 16ha i smanjili upotrebu radne snage za 400%

Tokom dve godine istraživanja efikasnosti našeg rešenja za automatizaciju navodnajvanja u voćnjaku Podunavlje A.D u Čelarevu na test polju od 16ha utvrđeno je dve godine uzastopno se došlo do uštede u potrošnji vode od 20% i da se broj obilazaka tog dela voćnjaka smanjio sa 177 na svega 22.
PROČITAJ VIŠE