Cene iskazane u cenovniku se sastoje od cene kontrolera i mesečne pretplate za korišćenje Smart Watering aplikacije.

Na cenu osnovnog paketa dodaju se cene senzora u zavisnosti od odabranih senzora. 

Iskazane cene su bez PDV-a.SMART START 

Osnovni paket podrazumeva kontroler koji navodnjava do 8 zone po ceni 490€ i mesečna naknada za aplikaciju 9€. 

Osnovni paket podrazumeva daljinsku kontrolu navodnjavanja putem aplikacije na telefonu ili računaru, i ima mogućnost neograničenog broja zakazivanja navodnjavanja. 

Za korišćenje osnovnog paketa neophodan je i senzor protoka čija cena se kreće od 40€ do 200€, čija cena zavisi od prečnika cevi.

Na osnovni paket postoji mogućnost ugrađivanja auto-režima, koji zahteva dodatnu mernu stanicu. Za cenu auto-režima i sve dodatne informacije potrebno je da nas kontaktirate

SMART FERT

Smart FERT paket podrazumeva kontroler koji ima navodnjavanja do 12 zona i ima 4 kanala za prihranu. Smart FERT kontroler takođe može da očitava i samostalno kontroliše pH i EC, i očitava 5 protokomera. Može samostalno da dozira prihranu. Ima 54-20 mA izlaza. 

Cena Smart FERT kontrolera iznosi 1390€ i mesečna nadoknada za aplikaciju 10€. Na Smart FERT kontroler moguće je ugraditi senzore koje sami odaberete. Senzori u ponudi su:

1.Senzor za vlažnost zemljišta na 3 različite vrste dubina od čega i zavisi njegova cena koja se kreće između 207€ i 665€.
2.Senzor za protok, čija cena se kreće od 25€ do 200€.
3.Senzor za temperaturu i vlažnost vazduha po ceni od 46€.
4.Senzor za pH vode po ceni 140€.
5.Senzor za EC vode po ceni 285€.
6.Senzor za EC temperaturu i vlažnost zemljišta po ceni imeđu 275€ i 840€.

Cena pumpe za doziranje prihrane se kreće između 560€ i 1890€. 

Na Smart FERT paketu postoji mogućnost ugrađivanja auto-režima, koji zahteva dodatnu mernu stanicu. Za cenu auto-režima i sve dodatne informacije potrebno je da nas kontaktirate.

Korisnik je u obavezi da nabavi DATA (Internet) SIM karticu i da redovno dopunjuje kredit kako bi kartica bila aktivna.

* iz aplikacije se može kontrolisati više fizički odvojenih parcela, a na svaku od njih mora biti instaliran po jedan Smart Watering kontroler

** automatski režim omogućava potpunu automatizaciju navodnjavanja zadavanjem parametara vlažnosti zemljišta koje aplikacija sama održava u zadatom opsegu

kalkulacija cene 

Ukoliko želite tačnu cenu za vaš zasad, spram vaših potreba, odnosno veličine zasada i senzora koje želite, popunite formu ispod, a mi ćemo izraćunati i poslati vam poruku sa cenom. Neophodno je da u formi napišete e-mail adresu ili broj telefona kako bi smo mogli da vam pošaljemo tačnu cenu. 


  1. Smart START2. Smart FERT


  1. Smart SENS

  1. Senzor za vlažnost zemljišta - 1 dubina2. Senzor za vlažnost zemljišta - 3 dubine3. Senzor za vlažnost zemljišta - 6 dubina4. Senzor za protok5. Senzor za temperaturu i vlažnost vazduha6. Senzor za pH vode7. Senzor za EC vode8. Senzor za EC temperaturu i vlažnost zemljišta - 1 dubina9. Senzor za EC temperaturu i vlažnost zemljišta - 3 dubine10. Senzor za EC temperaturu i vlažnost zemljišta - 6 dubina


  DANE


  Frekventni regulatorHidroforNišta od navedenog/ne znam


  DANE


  234
  Za sve dodatne informacije KONTAKTIRAJTE NAS.