Informacije o projektu

U ovom zasadu lešnika koji se nalazi u okolni Jagodine i prostire se na površini od 8ha. Postavljena je merna stanica sa senzorom vlažnosti, temperature i EC na 3 dubine koja korisniku daje informaciju u svakom momentu kad i koliko treba da navodnjava.

Klijent
privatni investitor
Godina
2022
Uradili smo
senzori za navodnjavanje
Kategorija