Jelena Kantardžić
Jelena Kantardžić
Menadžer marketinga i društvenih mreža

Njen doprinos kompaniji ogleda se u vodjenju marketing aktivnosti, privlačenju i gradjenju odnosa sa kupcima, i predstavljaju i jačanju brenda.