Šta je to kvalitetna voda za navodnjavanje?

Intenzivna poljoprivredna proizvodnja, a naročito voćarstvo i povrtarstvo, nezamislivi su bez navodnjavanja. Osiguravanje dovoljne količine vode za navodnjavanje i njena pravovremena distribucija biljkama su izazovi s kojima se poljoprivrednici susreću svake sezone. Međutim, jedan od faktora kvalitetnog navodnjavanja, kome se ne posvećuje dovoljne pažnje je svakako i kvalitet vode za navodnjavanje.

Osobine vode za navodnjavanje

Kvalitet vode koja se koristi u poljoprivredi određuje se na osnovu tri grupe osobina:

  • fizičke osobine vode – prisustvo čvrstih čestica u vodi i temperatura vode
  • biološke osobine vode – prisustvo uzročnika obolenja kod čovjeka
  • hemijske osobine vode – količina hemijskih elemenata u vodi sa akcentom na količinu soli u vodi

Svaka od ovih osobina ima podjednak značaj kada je u pitanja kvalitet vode, a samo voda koja ispunjava sve navedene uslove je potpuno ispravna za korištenje u navodnjavanju.

PRISUSTVO ČVRSTIH ČESTICA U VODI

Sitni pesak, mulj ili druge čestice organskog ili neogranskog porekla mogu dovesti do problema sa radom pumpe i začepljenjem kapaljki na sistemu kap po kap. Voda iz bunara, kao i voda iz površinskih tokova i akumulacija po pravilu uvek sadrži neke od ovih čestica. Zbog toga, neophodno je obratiti pažnju na filtraciju vode pre nego se ona upotrebi za zalivanje.

OPTIMALNA TEMPERATURA VODE ZA NAVODNJAVANJE

Temperatura vode za navodnjavanje je takođe važan faktor koji ima direktan uticaj na fiziologiju biljaka. Optimalna temperatura vode iznosi između 20 i 25 stepeni celzijusa, a navodnjavanje pretoplom ili prehladnom vodom kod biljaka stvara stres.

Iz tog razloga, ukoliko je temperatura vode niža od preporučene, potrebno je obezbediti tankove u kojima će se voda prirodno dogrevati.

ZASLANJENOST VODE – NUŽNO ZLO KOJE JE POTREBNO KONTROLISATI

Bez obzira na poreklo, svaka voda u sebi sadrži određenu količinu soli. Količina te soli se označava kao elektroprovodljivost (Ec) vode i izražava se u dS/m. Navodnjavanje takvom vodom može imati više neželjenih efekata. Prvi u nizu je otežano usvajanje vode od strane biljaka, koje nastaje kada se zbog prevelike koncentracije soli u zemljištu poveća osmostski pritisak.

Zaslanjenost zemljišta može nastati i u slučaju prekomernim unosom mineralnih vodotopivih đubriva. Ova pojava se najčešće dešava u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji, kao i proizvodnji u supstratu. Također, voda koja u sebi sadrži visoku koncentraciju natrija (uz nisku količinu ukupnih soli) ima negativan uticaj na mehaničke osobine zemljišta. Takva voda ima sposobnost otapanja kalcija iz površinskog sloja zemljišta, što dovodi do disperzije glinenih minerala i začepljenje pora zemljišta.

Jedan od problema navodnjavanja vodom iz gradskog vodovoda je visoka koncentracija hlora. Hlor može biti toksičan za biljke kada se joni akumuliraju u delovima poput lista i tako stvaraju oštećenja na biljkama.

SENZORSKA KONTROLA ELEKTROPROVODLJIVOSTI VODE

Kontrola zaslanjenosti vode vrši se senzorima za Ec koji se postavljaju u filtersku stanicu. Prilikom postavljanja Smart Watering sistema, a posebno Smart FERT sistema, preporučuje se i postavljanje ovog senzora, kao i senzora za pH vrednost zemljišta. Iskustva naših korisnika su pokazala da im ovi senzori pomažu u velikoj meri kako bi sačuvali hemijske i mehaničke osobine zemljišta ili supstrata.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.