Smart Watering instaliran u najvećem voćnjaku u Srbiji

Zajedno sa stručnjacima iz Delta Agrara razvili smo IoT rešenje koje omogućava potpunu automatizaciju navodnjavanja. Naš softver je sada dovoljno pametan da samostalno donosi odluke o navodnjavanju na osnovu podataka prikupljenih iz polja i kontroliše proces bez intervencije čoveka.

U voćnjaku u Čelarevu čija je ukupna površina preko 400ha, instaliran je naš kontroler najnovije generacije koji omogućava potpunu automatizaciju navodnjavanja.

Na pitanje da li će i na koji način automatizacija navodnjavanja doprineti efikasnosti voćarske proizvodnje u njihovom voćnjaku menadžer voćarske proizvodnje u Delta Agraru, Zoran Đogić odgovara: “ Sada nam taj posao rade dva inženjera. Oni obilaze voćnjak i puštaju navodnjavanje i proveravaju stanje sistema. Sada ćemo sve informacije iz polja i upravljanje opremom moći da radimo sa jednog mesta što je ogromna prednost i ušteda. Druga stvar, sve su bitniji kontrolisani uslovi proizvodnje, a automatizacija će svakako smanjiti mogućnost ljudske greške i omogućiti lakšu kontrolu svih faktora koji utiču na proizvodnju.”

Smart Watering aplikacija uz pomoć integracije sa meteo stanicama automatski kontroliše navodnjavanje uzimajući u obzir vlažnost zemljišta sa više dubina i na taj način svakoj biljci omogućava optimalnu količinu vode u svakom momentu. To znači da aplikacija sama odlučuje koji deo vočnjaka će se navodnjavati a navodnjavaće se baš onoliko koliko je neophodno da vlažnost zemljišta bude optimalna za biljku.

I ne samo to, aplikacija ima precizne podatke o količini vode koja je data po površini koja se navodnjava i omogućava merenje pH vode u polju kako bi se stvorili najbolji mogući uslovi za usvajanje hranjiva.

Nova verzija Smart Watering kontrolera pored automatizacije navodnjavanja donosi pregršt novina, a neke od njih su:

  • kontrola pH i EC vode
  • programiranje navodnjavanja u m3
  • integracija sa meteo stanicama
  • kontrola prihrane
  • povratna informacija o stanju opreme u polju

Smart Watering sada u ponudi ima distribuirano IoT rešenje za upravljanje navodnjavanjem primenjivo na voćnjake preko 20ha.

Ovom instalacijom smo uvdeli da pored manjih proizvođača sa kojima smo do sada sarađivali možemo da ispunimo tehničke zahteve ogromnih proizvodnih sistema kao što je Delta Agrar.