navodnjavanje-oraha

Kako se navodnjava orah?

Čak i kada ne traži posebne uslove za gajenje, ukoliko mu se posveti pažnja može doneti dobar prinos, a sa njim i zaradu.

Govorimo o orahu, voću koje zbog svojih nutritivnih kvaliteta i raznovrsne upotrebne vrednosti uvek održava visoku otkupnu cenu između 800 i 1100 dinara po kilogramu, te se krajnja dobit od oko 150 sadnica može brojati i u nekoliko desetina hiljada evra.

Pre nego se upustmo u ozbiljnu proizvodnju bilo koje kulture, pa i oraha, valja se dobro informisati o karakteristikama biljke, kao i najoptimalnjim uslovima koji su neophodni za njeno gajenje.

Tajna dobrog prinosa i isplative investicije u stabla oraha leži upravo u obezbeđivanju optimalne količine vode za ovu biljku.

Upravo o tome je reč u redovima koji slede. Saznaćete kako se optimalno zaliva orah, koji su mogući problemi u navodnjavanju i kako da pronađete idealno rešenje za svoj orašnjak.

Šta je važno da znamo kada odlučimo da zasadimo orašnjak? 

Orah je biljka koja se najčešće sadi u proleće ili jesen, mada stručnjaci pre preporučuju jesen zbog bolje rasta u toku prve godine. Dobro uspeva u različitim klimatskim uslovima, mada preferira određene temperature i količine vode o kojima će sada biti reči.

Temperatura

Orahu je potrebno mnogo sunca da bi rađao. Iako može da uspe i u toplim i u hladnim uslovima, na mlade sadnice štetno deluju niske temperature–niže od -1℃ im nikako ne odgovaraju. Kasnije, kada već izraste deblje stablo, može podneti i do -10℃.

Prolećni mraz ume da ošteti mlade sadnice u velikoj meri, mada uz dosta napora mogu da se oporave, ali zbog toga orah uglavnom bolje uspeva u toplijim krajevima, gde je rod češći i kvalitetniji.

Zemljište

Orah ima jak i razgranat korenski sistem o kojem već pri sadnji treba misliti kada je raspored zasada u pitanju. Iako mu svaki tip zemljišta pogoduje, čak i kamenito, preporuka je da se ipak biraju parcele sa rastresitim zemljištem iz kojeg će biljke crpeti dovoljno vlage.

Navodnjavanje

Kada je reč o intenzivnoj proizvodnji oraha navodnjavanje ima veoma važnu ulogu, te o načinima kako ga sprovesti bi trebalo razmisliti pre same sadnje.

Za mlade sadnice je idealno navodnjavanje po sistemu kap po kap, dok koren još nije suviše razgranat, jer kasnije, kada stabla izrastu sistem teško da može i da se postavi. Kasnije, na evropskom tlu, uglavnom se koriste mikro-raspršivači koji pri zalivanju ne kvase stablo i mogu pokriti i više od polovine površine korenovog sistema.

Smatra se da je za uspešno gajenje oraha dovoljno 750 mm padavina po metru kvadratnom godišnje, adekvatno raspoređenih, što u uslovima domaće klime često nije slučaj. 

Letnji meseci mogu biti izrazito topli, što za sorte od kojih se očekuje dobar rod poput Čendlera, nije poželjno, ali se uspešno može rešiti navodnjavanjem kap po kap, navodnjavanje brazdama, ili veštačka kiša.

U prvoj godini zasada možete navodnjavati po potrebi–u najvećem broju slučajeva, dovoljno je između pet i deset litara po sadnici, a leti i više.

Tokom druge godine, orah se navodnjava kao da je odraslo stablo, a najpovoljniji i najefikasniji način je navodnjavanje kap po kap. Lako se postavlja i uklanja, a moderna tehnologija dozvoljava i upravljanje ovim sistem na daljinu, pa shodno klimatskim uslovima možete lako kontrolisati koliko vode dobijaju vaše sadnice. 

Optimalno je da to bude između jedan i po i osam litara za sat vremena.

Važni faktori kod planskog navodnjavanja oraha

Svaka informacja poput rasporeda padavina u toku godine, temperature vazduha, zemljišnih karakteristika, osobenosti sorte, starosti biljke,  važna je kada se  planira navodnjavanje. 

Poznavanje karakteristika tla biće jedan od preduslova za određvanje količine vode. 

Neke procenjene optimalne količine vode neophodne orahu mesečno za pojedine tipove zemljišta su:

  • aluvijalna i peskovita zemljišta 25-30 mm po m2
  • glinovita zemljišta 35-40 mm po m2
  • teška zemljišta 50-60 mm po m2

Ne treba zanemariti ni činjenicu da je tek zasađenim, mladim sadnicama, uvek potrebno više vode u prvim godinama. Zato je poželjno uz planiranje samog zasada istovremeno planirati i neki sistem za navodnjavanje koji će obezbediti neophodnu vlagu. 

Aktuelni klimatski uslovi i prepoznavanje sušne sezone u oblasti gde je orašnjak podignut, takođe su od velikog značaja kada se misli o navodnjavanju. Jedino tako se mogu planirati pojačane aktivnosti zalivanja.

Svaki vid površinskog navodnjavanja od veštačke kiše, brazdama do ‘kap po kap’ sistema je dobar način da se ovom voću obezbedi dovoljno vode. 

orah-u-rukama
Za ozbiljnu proizvodnju, potreban je i ozbiljan i razrađen sistem za navodnjavanje oraha.

Dobra rešenja u navodnjavanju velikih parcela zasađenih orahom

Iskustvo je jedan od najboljih učitelja, ali prednosti modernih tehnologija ne treba zanemariti.

Znanje sa terena potpomognuto savetima poljoprivrednih inženjera i savremenim rešenjima za navodnjavanje idealna je podloga za obilan rod dobrog oraha.

Preciznost u određivanju neophodne količine vode u određenom periodu može značajno da utiče na razvoj sadnice, kasnije i mladara. Takođe, dobro je znati da i pretererana vlaga može izazvati slabije oprašivanje i oplođenje, ali i pojavu gljivičnih oboljenja.

Za pravilan razvoj sadnica prve godine su veoma važne, te vođenje računa o dovoljnoj količini vode i vrsti đubriva u mladom periodu biljke će se kroz vreme isplatiti u prinosu. Potrebno je voditi računa da se ne zaliva i lišće, već samo koren, kako bi se izbegla pojava bolesti.

Kasnije, kada orah uđe u fazu rađanja, najviše vode će biljci trebati do formiranja ljuske. Suše i te kako mogu uticati na krupnoću ploda, ali se i negativno odraziti i na njegov kvalitet pa je precizno merenje vlage i tad poželjno.

Novija iskustva pokazuju da je i obavezna prihrana đubrivima efikasnija ukoliko se obavlja  preko sistema za navodnjavanje.

Azotna, fosforna i kalijumova đubriva, kao lako rastvorljiva, pogodna su da se upotrebe istovremeno uz navodnjavanje oraha. Njihovo pravilno doziranje u vodi je lakše uz sistem za navodnjavanje kap po kap, uz koji se sadnicama oraha na taj način obezbeđuju pravilan rast i razvoj. 

Kasnije, kada je orah već zreo, na svake tri ili četiri godine potrebno je dodavati i organska i mineralna đubriva, najbolje na jesen.

Mogući problemi kod navodnjavanja oraha

Poznato je da orah voli vodu, ali da isto tako ne voli i kada se u zalivanju pretera. Jasan pokazatelj da je došlo do previše zalivanja je upravo manji prinos.

  1. Neravnomeran rod kod jednako zalivanih stabala

Zaista nije neobično da stabla istog voćnjaka, tretirana potpuno identično, ne daju jednak prinos, a da neka čak i ne rode.

Alan Fulton, savetnik za navodnjavanje i vodne resurse Univerziteta Kalifornija, ističe da se uz mnogobrojne razloge tome, kao najčešći javlja baš voda, odnosno neadekvatno navodnjavanje, odnosno insistiranje na jednakoj količini vode pri zalivanju svakog stabla oraha.

Kao jedan od predloga kako rešiti ovaj problem je baš u upravljanju navodnjavanjem po zonama. 

Ovaj pristup bi praktično značio da bi parcelu pod orahom trebalo podeliti na zone na osnovu karakteristika zemljišta – bilo da se radi o stopi infiltracije zemljišta, kapacitetu zadržavanja vode, plodnosti i strukturi.

Pošto je reč o već zrelim stablima pretpostavlja se, ukoliko je ozbiljna proizvodnja u pitanju, da već postoje i određeni sistemi za navodnjavanje koje je moguće naknadno opremiti i usavršiti, bilo da je reč o ručnim kontrolnim ventilima ili automatizovanim. 

Takvo zonsko navodnjavanje možda neće u potpunosti izjednačiti prinos kod svih stabala, ali će zasigurno smanjiti tu varijabilnost.

čovek-kosi
Nije svakoj sorti oraha potrebna ista količina vode.

Različite potrebne različitih sorti oraha

Ne treba prevideti ni činjenicu da se na nekim plantažama mogu naći više različitih sorti oraha, koje možda neće imati ujednačen vegetacioni ciklus, te će im i potrebe za vodom biti različite u različitim periodima. 

Sistem za daljinsko navodnjavanje bi i u ovom slučaju mogao biti od koristi, kada bi se svaka sorta posebno tretirala.

Svaka tačna informacija o stanju tla na kome se sadnice oraha nalaze, kao i temeljno proučene karakteristike sorte, doprineće optimizaciji primene vode i đubriva.

Otporna biljka koja zahteva posvećenost

Orah i u “divljini” uspeva veoma dobro jer je u pitanju izdržljiva biljka. Bez ljudskog nadzora i dodatnog navodnjavanja ima samo kišnicu, a ipak donosi rod.

Međutim, ako vam je namera da zaradite i od gajenja oraha napravite posao, onda je potrebno uložiti u navodnjavanje i đubrivo da biste obezbedili optimalne uslove za kvalitetan rod.

Investiranje u pametan sistem za navodnjavanje je u perspektivi isplativo i zato bi valjalo da se nađe u startnom planiranju podizanja orašnjaka. Ako želite da saznate više o tome kako Smart Watering sistemi mogu da unaprede vaš plan uzgajanja oraha, pozovite već danas i zakažite konsultaciju sa našim stručnim timom koji će vam odgovoriti na sva pitanja.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.