poljoprivrednik-kompanija

Poljoprivredne korporacije u Srbiji profitiraju od navodnjavanja na daljinu

Uspeh u proizvodnji biljnih kultura meri se kroz prinos, ali i kroz utrošak energije, vode, đubriva, radne snage… 

Detaljnom računicom dolazi se do informacije o profitabilnosti, kao i do odgovora na pitanje da li su isti procesi u proizvodnji dovoljno dobri ili je potrebna neka vrsta unapređivanja.

Svaka biljna kultura ima specifične potrebe i optimalne vrednosti vlage koji su joj potrebni. Prepoznavanje toga šta, kada i koliko biljci treba je ključno za uspešnu proizvodnju, te su mnoge kompanije oduvek redovno plaćale agronome da o tome vode računa.

Uz mnogo sušnih perioda kada postoji veliki rizik od isušivanja, ali i uz nesrazmerno navodnjavanje u vreme kada je zemljište dovoljno vlažno, iako se na prvi pogled čini drugačije – izvesno je da može doći do gubitaka.

Uzevši u obzir sva ulaganja koja su nužna u nekoj proizvodnji, prinos, ali i finansijsku dobit, na kraju ciklusa može se izvesti zaključak o profitabilnosti same proizvodnje. Da bi izbegle gubitke, poljoprivredne korporacije se sve više oslanjaju na savremenu tehnologiju, te i na pametne sisteme za navodnjavanje.

Tehnologije preciznog navodnjavanja generišu veći prinos

Klimatske promene koje nisu zaobišle ni naše podneblje, navele su mnoge proizvođače, a najpre velike poljoprivredne korporacije, da se više oslone na tehnologije preciznog navodnjavanja, poput sistema kap po kap.

Dodatnim unapređenjem te tehnologije, kada se sa lakoćom mogu izmeriti vrednosti vlage, te i kvalitet zamljišta, svaka pojedinačna biljka dobija adekvatno praćenje i negu, a sa njom i dobar prinos, što jeste cilj.

Starim metodama površinskog zalivanja biljka ne iskoristi celu količinu iskorišćene vode, a u slučajevima prekomernog đubrenja može i da joj naškodi, nakon čega se mogu javiti i gubici koje nijedan proizvođač ne želi.

Korišćenje pametnih sistema izbegava se i pojava mnogih biljnih oboljenja, samim tim se izbegava i lečenje biljaka, koje košta, a biljka dobija priliku za pun razvoj i kvalitetniji plod, koji se na kraju bolje proda.

Uz agronomsko znanje i tehnološko unapređenje navodnjavanja domaće poljoprivredne korporacije postižu dobar prinos, a sa njim i veliku uštedu.

Dobit poljoprivrednih korporacija od korišćenja pametnog sistema za navodnjavanje

Kako bi testirao svoj daljinski sistem za navodnjavanje i uvideo potencijalnu dobit koju mogu imati proizvođači, Smart Watering je uradio i par ogleda na parcelama dve velike srpske poljoprivredne korporacije.

Daljinsko navodnjavanje parcele Delta Agrar

Na primeru studije slučaja sa kompanijom Delta Agrar došlo se do zaključka da je korišćenje daljinskog sistema za navodnjavanje finansijski isplativo, odnosno da je ušteda solidna, a da prinos nije bio manji.

jabuke-čelarevo
Delta Agrar ukupno ima 700ha voćnjaka izvoznog kvaliteta u Čelarevu i Zaječaru.

Rezultati dobijeni iz dve sezone navodnjavanja jabuka Greni smit i Crveni delišes u voćnjaku u Čelarevu potvrđuju da se:

 • Štedi voda,
 • štedi vreme zaposlenih,
 • štedi gorivo,
 • štedi energija potrebna za pokretanje pumpi,
 • bljke se adekvatno razvijaju i
 • prinos ne opada.

Svaka od ovih stavki nije zanemarljiva, na duže staze korporaciji pravi solidnu uštedu.

Instalacijom pametnog sistema Delta Agrar je za četiri puta smanjila vreme koje je zaposlenima bilo potrebno za obilazak parcela koje nisu imale taj sistem.

U 2019. godini korporacija je ostvarila uštedu na vodi od čak 17%, a već naredne godine i 20,44% vode.

Daljinsko navodnjavanje parcele MK Group

Na parceli merkantilnog kukuruza kompanije MK Group urađen je drugi ogled sa automatizovanim navodnjavanjem.

Rezultati ogleda:

 •  zadovoljeno čak 92% od ukupnih potreba koje kukuruz ima za vodom.
 •  prinos na parceli je uvećan za čak 112%
 •  ušteda vremena zaposlenih stručnjaka

Parcela je navodnjavana tokom većeg dela vegetacionog perioda (maj-avgust) u veoma sušnoj godini. Senzori za merenje vlažnosti zemljišta postavljeni su uz sam kukuruz na dubini od 30cm i davali su tačne informacije na osnovu kojih su zaposleni stručnjaci donosili pravilne odluke.

kukuruz
Prosečan prinos na oglednoj parceli površine 2ha veći 2.1 puta u odnosu na prinos registrovan na delu parcele bez navodnjavanja.

Pametnim navodnajavnjem do bolje ekološke slike

U vreme kada se dosta naglašava neophodnost i čuvanja nezagađene, slatke vode i kada se apeluje na racionalno trošenje iste, odlukom da se instaliraju pametni sistemi za navodnjavanje svaka korporacija značajno popravlja i opštu ekološku sliku.

Veliki problem su i otpadne vode koje veoma utiču na proizvodnju i finalne rezultate i kvalitet prinosa, ali se kroz modernu tehnologiju i filtracijom može doći do rešenja.

Nova tehnološka rešenja poboljšavaju i kvalitet biljaka tako što biljke dobijaju adekvatnu negu, jer se pametnim sistemima sa senzorima lako određuje sve što im je potrebno i od prihrane. O vodotopivim đubrivima se danas više govori nego ranije. Dugim i tradicionalnim korišćenjem visokokoncentrovanih mineralnih đubriva ozbiljnije je narušen sastav zemljišta koji se odražava na prinos.

Velike poljoprivredne korporacije tehnološkim poljoprivrednim inovacijama mogu kontrolisati sve faktore proizvodnje, a zemljište održavati u optimalnim uslovima. Instalacijom pametnih sistema donose se mudrije odluke kada je đubrenje i navodnjavanje u pitanju, a sve je istovremeno i put ka proizvodnji zdrave hrane, kojoj se sve više teži na globalnom nivou.

Srbija je jedan od vodećih poljoprivrednih proizvođača u regionu, ali se usled klimatskih promena i sve učestalijih sušnih perioda prinosi umanjuju, a sa njima i prihodi. Procenjeno je da se ukupno u našoj zemlji navodnjava manje od 2% obradivog zemljišta, zato je i  otpočeta i realizacija projekta  izrade nacionalne Strategije navodnjavanja za period 2022- 2031. godine.

Osnovni cilj strategije je unapređenje poljoprivredne proizvodnje povećanjem kapaciteta za navodnjavanje. Time će se omogućiti uzgajanje useva veće dodate vrednosti, ali povećati prinos postojećih.

Razlozi zbog kojih poljoprivredne korporacije treba da koriste pametno navodnjavanje

Sumiranjem svih rezultata do kojih se došlo usled korišćenja pametnog navodnjavanja zaključujemo da su uz osnovni cilj, a to je uvećanje profita, postignute i druge prednosti.

Kompanije koje već imaju instalirane ovakve sisiteme još i

 •  ostvaruju veliku uštedu vremena
 •  proizvode kvalitetniju hranu
 •  doprinose jačanju ekoloških strategija

Korišćenjem inovativne poljoprivredne tehnologije korporacije grade imidž odgovornih privrednih subjekata, koje svojim radom doprinose u ukupnom nastojanju da se ublaže loši ekološki efekti nastali dugim neracionalnim korišćenjem prirodnih resursa.

Svakim unapređivanjem proizvodnje kontroliše se svaki korak, pa se blagovremeno može reagovati i tako osigurati  ceo proces.

Naš tim konstantno prikuplja sve informacije i iskustva koja imaju proizvođači tokom korišćenja daljinskog sistema za navodnjavanje. To su značajne smernice čijom primenom unapređuje rad sa novim klijentima.

Ne oklevajte da nam se obratite ako imate nedoumicu ili želite da saznate više o Smart Watering proizvodima. Pišite nam već danas preko kontakt forme na našem sajtu.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.