đubrenje-poljoprivrednici

Kako smanjiti korišćenje azotnog đubriva

Za pravilan razvoj, rast, ali i dobar prinos, gotovo svim biljnim kulturama u organizovanoj proizvodnji je neophodan tretman različitim đubrivom.

Ipak, osnovna đubrenja koja se dešavaju u predsetvenoj pripremi zemlje ili kasnije u prihrani u poslednjih nekoliko godina stavljaju proizvođače pred nova rešenja za njihovu ekonomičniju i efikasniju primenu. Razlozi su uglavnom visoke cene đubriva, ali i globalne ekološke prognoze kojom se ističe da kontinuirana i prekomerna upotreba đubriva predstavlja opasnost po okolinu.

Azotna prihrana biljaka je važna, ali mora biti kontrolisana.

Racionalno korišćenje đubriva osnov ekonomičnog, zdravog i dobrog prinosa

Hranljive materije iz tla konstantno nestaju na razne načine:

 • od strane biljaka (gajenih i korovskih),
 • spiranjem zemljišta
 • erozijom po površini usled velikih količina vode ili jakog vetra i
 • denitrifikacijom – gubljenjem azota koji je veoma važan svim biljkama, jer bez njega ne mogu da vrše svoje osnovne životne procese.

Količina i vrsta neophodnog đubriva kojim bi se oplemenilo zemljište najbolje se može odrediti opštom procenom stanja tog zemljišta, kao i poznavanjem uobičajenih klimatskih uslova i specifičnosti vrste gajene biljke kada se unapred zna da joj je za pun prinos potrebno i prihranjivanje.

Azotna prihrana biljaka je važna, ali je treba kontrolisati

Korišćenje azotnih đubriva u manjoj ili većoj meri je neophodnost. Azot je glavna komponenta hlorofila bez kog biljke ne mogu da vrše fotosintezu, gradivni je element aminokiselina, zatim DNK, takođe je sastavni deo jedinjenja koje prenosi energiju (ATP). Dakle bez azota u optimalnoj količini nema uspešnog rasta biljke.

Zato i jeste važno imati tačne informacije dobijene analizom zemljišta, kako bi se utvrdila količina minerala kojima tle raspolaže, ali i optimalna mera đubrenja koja će uslediti.

Azotna đubriva iz kojih se biljke prihranjuju obično su u:

 • nitratnom
 • amonijačnom
 • amonijumskom ili
 • urea obliku.

Dobrim poznavanjem biljne kulture i svih njenih razvojnih faza može se prepoznati nedostatak azota. Uvek je važno naglasiti da i njegovo prekomerno korišćenje takođe ostavlja loše posledice ne samo po konkretnu biljnu vrstu, već i one dalekosežnije- ekološke.

čovek-drži-zemlju-biljku
Azotna đubriva su u širokoj primeni u domaćoj poljoprivredi i teško je zamisliti proizvodni ciklus bez njegove upotrebe.

Globalni porast cena ovih đubriva poslednjih par godina podstakao je opreznost kod njegove primene, ali i razmišljanje na koje sve načine bi moglo da se adekvatno primeni, a da se značajna količina istog đubriva uštedi.

Do sada su se azotna, kao i sva druga mineralna đubriva, upotrebljavala na nekoliko načina:

 • Ručno – najmanje precizan i najskuplji način, pogodan samo za manje površine
 • Mehanizovano – rasturačima, sejalicama sa kutijom za đubrenje, aerođubrenje, folijarno đubrenje
 • Fertirigacijom – dodavanjem vodotopivih đubriva u vodu za navodnjavanje, kao najsavremeniji način procesa đubrenja kada je veći stepen njegove iskorišćenosti

Jedan od načina da se azotno đubrivo iskoristi u meri koja je i najoptimalnija je zapravo uz pametne sisteme za navodnjavanje, kada mu se određuje mera i tačno vreme primene jednostavnim korišćenjem aplikacije.

Azotna đubriva su uglavnom u svojstvu prihrane biljaka, ali su ga proizvođači dugo “bacali” po osećaju.

Podbačaji u prinosu zbog previše azota u prihrani realno su moguća pojava. Na taj način se javlja ubrzan rast vegetativnih organa na štetu prinosa plodova. Takve biljke se najlakše prepoznaju jer imaju velike, tamnozelene, deblje i dobro hidratisane listove i baš takve mnogo kasnije donose plodove, koji opet nisu dobrog kvaliteta.

Višak azota utiče i na opštu otpornost biljaka prema visokim temperaturama i bolestima.

Osim što nije ekonomična prekomerna upotreba azotnih đubriva, ona je potencijalno i veoma opasna jer može dovesti do zagađenja i sredine i plodova nitratima.

Veliki sadržaj nitrata u hrani je toksičan i u tome bi trebalo da leži veća motivacija za racionalnijom primenom azotnih đubriva od njegove trenutne visoke tržišne cene.

Pametnom tehnologijom do racionalne upotrebe azotnih đubriva

Koliko je đubriva i kada potrošeno najvrednije su informacije proizvođačima koji na taj način mogu da unapred previde i buduće troškove.

Cene đubriva su značajno skočile usled poskupljenja prirodnog gasa, ali i drugih globalnih dešavanja, tako da se merenje potrebne količne hraniva odokativnom metodom zaista više ne isplati.

Ulaganjem u modernu tehnologiju zarad praćenja kvaliteta zemljišta i razvoja biljaka je isplativo kroz buduće aktivnosti. Na taj način bi se sav potrebni materijal nabavio i iskoristio na vreme uz maksimalnu ekonomičnost.

đubrenje-biljke
Azotno đubrivo se uvozi, pa je njegova optimalna upotreba ujedno i ušteda novca.

Preciznom poljoprivredom do uštede azotnih đubriva

Domaća poljoprivreda je tek sada, kada su cene azotnih đubriva znatno veće, pred realnim izazovom kada bi procenat digitalizacije i upotrebe pametne tehnologije u proizvodnji mogao da bude veći.

Iskustvo precizne poljoprivrede odavno imaju proizvođači u Americi koji su korišćenjem pametne tehnologije izračunali i ekonomsku optimalnu stopu azota kojom maksimiziraju profit u tekućoj godini.

Ta optimalna vrednost azota je varirala u razlčitim delovima poljoprivrednih površina u zavisnosti od nadmorske visine, vlažnosti zemljišta, mineralizacije i denitrifikacije (gubitka azota).

Uzimajući pritom u obzir prošlogodišnje cene semena i azotne prihrane došli su do optimalne vrednosti azota koja nije bila ista za sve delove koji su bili pod pametnom prismotrom. Preciznom tehnologijom svaki deo je dobio adekvatnu količinu azota

Iskustvo domaćih proizvođača govori da se i dalje velikim delom oslanjaju uglavnom na političke odluke o ukidanju carina, čime bi se azotnom đubrivu, koje se inače uvozi, umanjila cena, a sa njom i cena proizvodnje.

Na taj način i dalje govorimo samo o uštedi novca, ali ne i o štednji prirodnih resursa racionalnijim korišćenjem veštačkih đubriva,  kao i ukupnog uloženog vremena na aktivnostima đubrenja koje možda i nisu potrebne u tolikoj meri.

Uštedom azotnih đubriva do uštede drugih resursa

Značajno je isticati i opštu sliku, koja se javlja prilikom adekvatne upotrebe azotnih đubriva.

Uvođenjem nove tehnologije u proizvodnju zarad optimalne prihrane biljaka pored uštede na azotnom đubrivu postiže se i:

 • ušteda vremena i novca
 • očuvanje okoline
 • proizvodnja zdravije hrane

Nasleđena iskustva su dugo bila ključ uspeha u poljoprivredi, ali su neke aktuelne globalne promene ipak dale prednost pametnom praćenju i planiranju proizvodnje.

Bilo da je u pitanju samo informacija, pomoć oko instalacije našeg pametnog sistema ili edukacija na koji način možete prihranjivati biljke, mi u Smart Watering-u smo vam uvek na raspolaganju.

Za vas je jedino važno da imate sistem za navodnjavanje preko kog se može uspešno organizovati fertirigacija, odnosno đubrenje uz već nužno zalivanje.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.