Čišćenje sistema za navodnjavanje: sve što treba da znate o održavanju opreme

Sneg u Aprilu, vrućina u Oktobru… Vreme je nepredvidivo i uglavnom ne možete računati na dovoljne količine padavina onda kada su vam potrebne.

Zvuči poznato?

Niste jedini. Mnogi svake godine strepe nad svojim usevima i razmišljaju kako da obezbede dovoljnu količinu vode za svoje biljke.

Kao odlično rešenje pokazala se irigacija, odnosno navodnjavanje zemljišta, koja je već neko vreme neophodna za gajenje biljaka. Irigacijom pružate usevima najbolje uslove za rast i olakšavate im usvajanje hranljivih materija iz zemlje.

Međutim, sistem za navodnjavanje zahteva i redovno održavanje, koji god da odaberete.

Da li znate kako pravilno da čistite sistem za navodnjavanje? Čitajte u nastavku.

Vrste sistema za navodnjavanje

Postoji veliki broj različitih sistema za navodnjavanje. Koji ćete vi izabrati zavisi od tipa zemljišta, kvaliteta vode, kapaciteta izvorišta, i drugih faktora.

Možda vašim potrebama najviše odgovara navodnjavanje veštačkom kišom ili kapanjem, a možda bi vašim biljkama više odgovaralo navodnjavanje brazdama.

Bez obzira na to šta izaberete, kroz cevi i creva ne protiče čista voda – nekada ćete u nju dodati đubrivo, a i bez njega, voda može biti puna kamenca, koji se vremenom taloži i može dovesti do toga da se protok vode prekine usled začepljenja.

Kako sistem za navodnjavanje ume da bude poprilična investicija, potrebno je uložiti vreme i trud u njegovo održavanje kako bi efikasno radio što duže, posebno ako nije jeftino ni lako zameniti ga.

Da biste sprečiti prevremena oštećenja i propadanje cevi i filtera, pogledajte na koje načine i kada treba čistiti sistem za navodnjavanje.

Koje je idealno vreme za čišćenje sistema za navodnjavanje?

Ako nemate mnogo iskustva sa navodnjavanjem zemljišta, jedno od prvih pitanja biće kada i koliko često treba da čistite sistem da bi on optimalno radio.

Prema stručnjacima, temeljno čišćenje sistema uz upotrebu odgovarajućih sredstava za uklanjanje organskog i veštačkog otpada koji se gomila u cevima potrebno je vršiti jednom u toku sezone – najbolje na kraju. Tako ćete osigurati efikasnost sistema i zdravo navodnjavanje za useve iz naredne sezone i sprečiti stvaranje čepova koje filteri ne mogu da reše.

Ispiranje cevi vodom, bez dodataka hemikalija, trebalo bi da vršite pre nego što posejete novo seme. Ovo možete primenjivati i redovno u toku sezone kako biste isprali zemlju iz cevi i obezbedili čistu vodu za biljke.

Dakle, idealno bi bilo sledeće:

  • Redovno (bar tri puta u toku sezone): ispiranje vodom i pre novih useva
  • Na kraju sezone: detaljno čišćenje hemikalijama

Još jedan benefit detaljnog čišćenja cevi i creva na kraju sezone jeste to što ćete moći bolje da se pripremite za dolazeći period. Na primer, ako pri čišćenju primetite rđu ili bele naslage na cevima, trebalo bi da proverite koja je pH vrednost vode koju koristite za navodnjavanje. Ove bele naslage su često posledica povećane koncentracije gvožđa i kalcijuma, što može biti znak da treba da proverite kvalitet vode kojom zalivate zemljište.

Zato je dobro da, kada čistite sistem, proverite i vodu, što bi valjalo učiniti bar dva puta godišnje, kako bi se potencijalni problem uočili na vreme i otklonili pre nego što izazovu kvar.

Šta treba da uradite pre čišćenja  sistema za irigaciju?

Osim ispiranja vodom, čišćenje sistema za navodnjavanje podrazumeva i korišćenje hemikalija. Da biste sprečili njihov loš uticaj na životnu sredinu, treba preduzeti sledeće korake pre samog čišćenja:

  1. Proverite sa proizvođačem sistema da li su cevi predviđene za čišćenje jakim kiselinama ili hlorom.
  2. Obezbedite sebi zaštitne rukavice, naočare i masku kako ne biste direktno udisali isparenja i da hemikalije slučajno ne bi došle u dodir sa kožom ili očima.
  3. Pažljivo pročitajte uputstva na pakovanjima sredstava za čišćenje za slučaj da ne smeju da dolaze u dodir jedno sa drugim.
  4. Ako za čišćenje koristite kiseline, obavezno se strogo pridržavajte uputstva proizvođača kada pravite rastvor sa vodom da ne biste oštetili biljke.

Upotreba kvalitetnih filtera

Prevencija je najbolja opcija – ako ne dozvolite da se otpadne materije previše nagomilaju u vašem sistema za navodnjavaje, proces čišćenja će biti jednostavan i brz.

U tome može da vam pomogne kvalitetan sistem za filtriranje vode. Različite vrste filtera, koji takođe zahtevaju redovno čišćenje, mogu da “zarobe” i organske i neorganske materije i na taj način obezbede optimalni protok vode.

Valja imati u vidu i da danas postoje moderni sistemi za filtriranje koji vam štede vreme jer se automatski čiste kada se na njima nalazi previše otpadnih materija.

Kako efikasno očistiti sistem za navodnjavanje?

Način čišćenja sistema za irigaciju može da zavisi od toga koji sistema koristite, nada za većinu važe slična pravila.

Čišćenje sistema za navodnjavanje kiselinama

Redovno ispiranje cevi i creva može umanjiti potrebu za korišćenjem veće količine kiseline da biste efikasno očistili sistem za navodnjavanje. Najčešće se u ove svrhe koriste fosforna, azotna, limunska i sumporna kiselina, a one su ujedno i najdostupnije.


Iako najviše u upotrebi, sumporna kiselina je veoma opasna, pa se savetuje da se njom rukuje izuzetno pažljivo. Pre nego što odaberete kiselinu kojom ćete čistiti svoj sistema za navodnjavanje, budite sigurni da su svi delovi sistema otporni na nju.

Limunska kiselina je odlična za održavanje za sprečavanje nagomilavanja naslaga gvožđa u cevima za irigaciju, mada je manje efikasna od nekih drugih tipova kiselina.

Prednost čišćenja sistema za irigaciju kiselinama je u tome što uspešno otklanja začepljenja, a istovremeno se rešavate i bakterija koje se često nagomilavaju u ovim sistemima i negativo utiču na useve do kojih dospevaju kroz vodu.

Čišćenje sistema za navodnjavanje hlorom

Kao vrlo efikasna pokazuje se kombinacija hlora i azotne kiseline, posebno kada su u pitanju alge i slični živi organizmi.

Pre dodavanja ovih supstanci isprerite cevi čistom vodom, pa zatim dodajte rastvor hlora koji ostaje u cevima 24 sata.

Nakon toga, dobro isperite hlor zatim uključite sistem da radi neko vreme, potom dodajte azotnu kiselinu i na svaka tri sata uključujete sistem da kaplje kako bi se isprale naslage iz cevi.

Tek kada su cevi potpuno čiste, irigacija sme da radi “punom parom”. Nakon upotrebe ovih hemikalija, potrebno je još jednom temeljno isprati sve čistom vodom.

Navedeni saveti odnose se na čišćenje cevi i creva kojima navodnjavate zemljište. Međutim, ne treba zaboraviti da se i na drugim komponentama sistema mogu zadržati prljavština, bakterije, alge i druge neželjene materije, pa je potrebno očistiti i njih.

To lako možete učiniti tako što ćete u pipetu uzeti kiselinu ili drugi rastvor koji ste koristili za čišćenje i nakapati na emitere ili filtere.

Vodite računa da hlor i kiselina nikako ne dođu u dodir jedno s drugim jer može doći do ozbiljne hemijske reakcije.

Redovnim održavanjem do visoke efikasnosti

Jedan zaključak se nameće sam, a to je da redovnim čišćenjem sistema za navodnjavanje produžavate životni vek svoje investicije.

Prvi korak je redovno ispiranje cevi čistom vodom i ako se toga pridržavate, kasnije će temeljno čišćenje kiselinama ili hlorom trajati kraće i biti lakše. Ne zaboravite da pre čišćenja testirate vodu kako biste odredili koja su vam sredstva potrebna za održavanje, kao i da obezbedite odgovarajuću zaštitu za ruke i oči.

Ako želite da saznate više o različitim vrstama sistema za navodnjavanje zemljišta, pročitajte ovaj članak sa svim informacijama o sistemima za pametno navodnjavanje.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.